As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

1. Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegara / Gusti Pangeran Pancuran (Gusti Pangeran Riyo) b. 1703

From Rodovid EN

Person:26095
Jump to: navigation, search
Lineage Amangkurat IV
Sex Male
Full name (at birth) 1. Gusti Kanjeng Pangeran Haryo Mangkunegara / Gusti Pangeran Pancuran
Other last names Gusti Pangeran Riyo
Parents

Prabu Amangkurat IV / Prabu Amangkurat Jawa (Raden Mas Suryo Putro) [Mataram] d. 20 April 1726

Mas Ayu Sumanarsa / Raden Ayu Sepuh (Ratu Ayu Kulon) [/ Raden Ayu Sepuh] d. 1719

Wiki-page [[1]]

Events

1703 birth:

child birth: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Mangkunegara I [Mangkunegara]

child birth: Pangeran Timur [Amangkurat IV]

child birth: Raden Mas Umar [Amangkurat IV]

child birth: Pangeran Mangkudiningrat [Amangkurat IV]

marriage:

marriage: Raden Ayu Rogo Asmoro [Cakraningrat III]

marriage: Raden Ayu Wulan [?] d. 24 September 1726

marriage: Raden Ayu Rogo Asmoro [Cakraningrat III]

7 April 1725 child birth: Kartasura, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I / Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said) [Mangkunegara] b. 7 April 1725 d. 28 December 1795

Notes

Pangeran Arya Mangkunagara Kartasura yang dibuang ke Srilangka karena mendukung pemberontakan. Pangeran Mangkunegara Kartasura adalah putra raja Mataram di Kartasura, Sunan Amangkurat IV dari Kartasura (Amangkurat Jawi), dan juga saudara dari Pangeran Mangkubumi (lalu menjadi Sultan Hamengkubuwana I) dan Sunan Pakubuwana II Kartasura.


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Sunan Prabu Amangkurat II / Raden Mas Rahmat (Mangkurat Amral)
title: 1677, Kertasura, SULTAN MATARAM KE 5 (1677-1703), Sunan Kartasura I
death: 1703
9. Pangeran Hario Panular
death: about August 1722
2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
marriage: Ratu Mas Blitar
marriage: Raden Ajeng Sendhi
marriage: Mas Ajeng Tejawati
marriage: Mas Ajeng Retnowati
marriage: Mas Ayu Tjondrowati
title: from 6 July 1704 - 1719, Kartasura, Sultan Mataram VI MATARAM KE 6, Sunan Kartasura III bergelar Susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Khalifatulah Tanah Jawa
death: 1719
3. Pangeran Arya Blitar IV.
title: from 1704 - 1709, Bupati of Madiun Ke 11
Ratu Mas Blitar
marriage: 2. Susuhunan Pakubuwono I / Pangeran Puger (Raden Mas Drajat)
title: from 1703 - 1704, Bupati Madiun Ke 10
death: 5 January 1732, Kertasura
Grandparents
Parents
Tumenggung Honggowongso / Joko Sangrib (Kentol Surawijaya)
occupation: Surakarta, Diangkat menjadi Mantri Gladak
marriage: Mas Ajeng Kuning
marriage: Mas Ajeng Dewi
marriage: Mas Ajeng Ragil
marriage: Dewi Retno Nawangwulan
title: 1749, Diangkat menjadi Bupati Nayaka dengan gelar Raden Tumenggung Aroeng Binang oleh Susuhunan Pakubuwono III
Parents
 
== 3 ==
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II / Raden Mas Prabasuyasa
birth: 8 December 1711, Surakarta
marriage: Raden Ayu Srie Berie Budjang
marriage: Putri Pangeran Purbaya
marriage: Ratu Mas Wirasmoro , Kertasura
title: from 15 August 1726 - 1742, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
marriage: Raden Ayu Tembelek
divorce: Raden Ayu Tembelek
marriage: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
divorce: Raden Ajeng Sumila / Raden Ayu Suryowikromo
title: from 1745 - 11 December 1749, Surakarta, Raja Susuhunan Surakarta Ke-I
death: 20 December 1749
12. Gusti Pangeran Hario Hadiwijoyo
marriage: Raden Ayu Sentul
death: 1753, Kaliabu, Salaman, Magelang
Sri Sultan Hamengku Buwono I / Pangeran Haryo Mangkubumi (Raden Mas Sujono)
birth: 6 August 1717, Kartasura
marriage: Bendoro Mas Ayu Asmorowati [G.Hb.1.7]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [G.Hb.1.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Tiarso [G.Hb.1.3] (Bendoro Raden Ayu Tilarso)
marriage: Bendoro Mas Ayu Sawerdi [G.Hb.1.4]
marriage: Bendoro Mas Ayu Mindoko [G.Hb.1.6]
marriage: Bendoro Raden Ayu Jumanten [G.Hb.1.8]
marriage: Bendoro Mas Ayu Wilopo [G.Hb.1.9]
marriage: Bendoro Mas Ayu Ratnawati [G.Hb.1.10]
marriage: Bendoro Mas Ayu Tandawati [G.Hb.1.12]
marriage: Bendoro Mas Ayu Tisnawati [G.Hb.1.13]
marriage: Bendoro Mas Ayu Turunsi [G.Hb.1.14]
marriage: Bandara Mas Ayu Ratna Puryawati [G.Hb.1.15]
marriage: Bendoro Radin Ayu Doyo Asmoro [G.Hb.1.16]
marriage: Bendoro Mas Ayu Gandasari [G.Hb.1.17]
marriage: Bendoro Raden Ayu Srenggono / [G.Hb.1.5] (Bendoro Raden Ayu Srenggorowati)
marriage: Bendoro Mas Ayu Karnokowati [G.Hb.1.18]
marriage: Bendoro Mas Ayu Setiowati [G.Hb.1.19]
marriage: Bendoro Mas Ayu Padmosari [G.Hb.1.20]
marriage: Bendoro Mas Ayu Sari [G.Hb.1.21]
marriage: Bendoro Mas Ayu Pakuwati [G.Hb.1.22]
marriage: Bendoro Mas Ayu Citrakusumo [G.Hb.1.23]
marriage:
marriage: 2. Mas Roro Juwati / Raden Ayu Beruk / KRK Kadipaten / KRK Ageng / KRKTegalraya (Kanjeng Ratu Mas)
marriage: 4. Bendoro Raden Ayu Handayahasmara / Mbak Mas Rara Ketul
marriage: Raden Ayu Wardiningsih
title: from 29 November 1730 - 13 February 1755, Kartasura, Pangeran Mangkubumi
marriage: Bendoro Mas Ayu Cindoko [G.Hb.1.11] , Yogyakarta
title: from 13 February 1755 - 24 March 1792, Yogyakarta
death: 24 March 1792, Imogiri, Yogyakarta
title: 10 November 2006, Jakarta, Pahlawan Nasional RI
== 3 ==
Children
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunegara I / Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said)
birth: 7 April 1725, Kartasura
marriage: Raden Ayu Kusuma Patahati
marriage: Ratu Alit
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ? (Gusti Raden Ayu Inten)
title: 1757, Surakarta, Pangeran Adipati Mangkunegara Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ? (Gusti Raden Ayu Inten)
death: 28 December 1795, Surakarta
title: 1983, Jakarta, Pahlawan Nasional Indonesia
Children
Grandchildren
Grandchildren

Personal tools
Джерельна довідка за населеним пунктом
In other languages