As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] b. 1834 d. 25 May 1919

From Rodovid EN

Person:469971
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono III
Sex Female
Full name (at birth) Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2]
Parents

Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro [Hb.3.2] / Bendoro Pangeran Haryo Suryengalogo [Hamengku Buwono III] b. about 1786

Events

1834 birth:

May 1847 marriage: Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi) [Hamengku Buwono IV] b. 24 January 1820 d. 5 June 1855

17 June 1855 child birth: Yogyakarta, Kanjeng Gusti Timur Muhammad Suryengalogo [Hb.5.9] / Raden Mas Muhammad [Hb.3.2.22.1] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono III] b. 17 June 1855 d. 12 January 1901

25 May 1919 death: Mahakeret, Manado

Notes

Place name error !
Image:LieuLogo60x60.jpg Warning, we tried to find one place cited on this record, and we did not find it !
  • Mahakeret, Manado

Could you correct this error ?


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Bendoro Pangeran Haryo Dipowijoyo [Hb.2.44]
birth: 1794
marriage: 2. Bendoro Raden Ayu Nuryani / Bendoro Raden Ayu Abdu'l Arifin Hadiwijoyo
death: 30 July 1826, Nglengkong-Sleman, Termasuk dalam Daftar Panglima Perang Pangeran Diponegoro, (wafat pada 30 Juli 1826, dalam sebuah penyergapan Belanda didaerah Nglengkong-Sleman, Royal.Ark)
Sri Sultan Hamengku Buwono III / Gusti Raden Mas Surojo
birth: 20 February 1769, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Hadiningsih [Ga.Hb.3.23]
title: 31 December 1808, Yogyakarta, Raja Putro Narendro Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro (Pangeran Wali)
title: from 1810 - 28 December 1811, Yogyakarta
title: from 12 June 1812 - 3 November 1814, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono III
death: 3 November 1814, Yogyakarta, Imogiri
Grandparents
Parents
Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro [Hb.3.1] Bendoro Raden Mas Ontowirya [Antawirya] (Pangeran Ngabdulkamit)
birth: 11 November 1785, Yogyakarta, Indonesia
marriage: 8. Raden Ayu Retnaningrum
marriage: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
title: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
marriage: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
death: 8 January 1855, Makassar, Indonesia
Sri Sultan Hamengku Buwono IV [Hb.3.18] (Gusti Raden Mas Ibnu Jarot)
birth: 3 April 1804, Surakarta
marriage: Raden Ayu Retno Pringgo Asmoro [Hb.3.26.2.4] / [Ga.Hb.4.14]
title: from 10 November 1814 - 6 December 1822, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IV
marriage count: 12 May 1816
death: 6 December 1822
Parents
 
== 3 ==
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
== 3 ==
Children
Children
Grandchildren
Grandchildren

Personal tools
In other languages