As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Bendoro Raden Ayu Bumisalamah [Hb.5.6]

From Rodovid EN

Person:898769
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono V
Sex Female
Full name (at birth) Bendoro Raden Ayu Bumisalamah [Hb.5.6]
Parents

Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi) [Hamengku Buwono IV] b. 24 January 1820 d. 5 June 1855

Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3] [?]


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro [Hb.3.1] Bendoro Raden Mas Ontowirya [Antawirya] (Pangeran Ngabdulkamit)
birth: 11 November 1785, Yogyakarta, Indonesia
marriage: 8. Raden Ayu Retnaningrum
marriage: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
title: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
marriage: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
death: 8 January 1855, Makassar, Indonesia
Sri Sultan Hamengku Buwono IV [Hb.3.18] (Gusti Raden Mas Ibnu Jarot)
birth: 3 April 1804, Surakarta
marriage: Raden Ayu Retno Pringgo Asmoro [Hb.3.26.2.4] / [Ga.Hb.4.14]
title: from 10 November 1814 - 6 December 1822, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IV
marriage count: 12 May 1816
death: 6 December 1822
Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I
birth: menikah dgn Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning (putri Kanjeng Ratu Kencana)
marriage: Bendoro Raden Ayu Padmi
Grandparents
Parents
Sri Sultan Hamengku Buwono VI / Gusti Raden Mas Mustojo [Hb.4.12]
birth: 10 August 1821, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Gp.Hb.6.1] ? (Gusti Kanjeng Ratu Hamengku Buwono, Pakubuwono VIII) , Yogyakarta
title: from 5 July 1855 - 20 July 1877, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VI Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VI
marriage: Bendoro Raden Ayu Gusti Angabehi [Hb.5.1] / Bendoro Raden Ayu Gondokusumo [Gp.Hb.6.3] , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Gusti Angabehi [Hb.5.1] / Bendoro Raden Ayu Gondokusumo [Gp.Hb.6.3]
death: 20 July 1877, Yogyakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
Parents
 
== 3 ==
== 3 ==

Personal tools