As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Gusti Kanjeng Ratu Sasi [Hb.6.15]

From Rodovid EN

Person:773306
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono VI
Sex Female
Full name (at birth) Gusti Kanjeng Ratu Sasi [Hb.6.15]
Parents

Sri Sultan Hamengku Buwono VI / Gusti Raden Mas Mustojo [Hb.4.12] [Hamengku Buwono IV] b. 10 August 1821 d. 20 July 1877

Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Gp.Hb.6.1] ? (Gusti Kanjeng Ratu Hamengku Buwono, Pakubuwono VIII) [?]

Events

child birth: Raden Mas Dracman Sahid Hadiwijoyo [Hb.5.9.3] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono III]

child birth: Raden Mas Soengkowo Hadiwijoyo [Hb.5.9.2] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono III]

child birth: Raden Mas Soecipto Hadiwijoyo [Hb.5.9.1] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono III]

marriage: Kanjeng Gusti Timur Muhammad Suryengalogo [Hb.5.9] / Raden Mas Muhammad [Hb.3.2.22.1] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono III] b. 17 June 1855 d. 12 January 1901


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro [Hb.3.1] Bendoro Raden Mas Ontowirya [Antawirya] (Pangeran Ngabdulkamit)
birth: 11 November 1785, Yogyakarta, Indonesia
marriage: 8. Raden Ayu Retnaningrum
marriage: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
title: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
marriage: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
death: 8 January 1855, Makassar, Indonesia
Sri Sultan Hamengku Buwono IV [Hb.3.18] (Gusti Raden Mas Ibnu Jarot)
birth: 3 April 1804, Surakarta
marriage: Raden Ayu Retno Pringgo Asmoro [Hb.3.26.2.4] / [Ga.Hb.4.14]
title: from 10 November 1814 - 6 December 1822, Yogyakarta, Ngarsodalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IV
marriage count: 12 May 1816
death: 6 December 1822
Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I
birth: menikah dgn Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning (putri Kanjeng Ratu Kencana)
marriage: Bendoro Raden Ayu Padmi
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono V / Raden Mas Sugandi (Sunan Sugih)
birth: 1785, Surakarta
marriage: Ratu Mas / Kanjeng Ratu Ageng
title: from 10 February 1820 - 5 September 1823, Surakarta
death: 5 September 1823, Surakarta
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono VII / Raden Mas Malikis Solihin (Raden Mas Malikan Saleh)
birth: 28 July 1796, Surakarta
marriage: Ratu Paku Buwono
title: from 14 June 1830 - 28 July 1858, Surakarta, Susuhunan Surakarta Ke-VI [1830–1858]
death: 28 July 1858, Surakarta
Kanjeng Susuhunan Pakubuwono VIII / Raden Mas Kusen
birth: 20 April 1789, Surakarta
title: 17 August 1858, Surakarta, Susuhunan Surakarta Ke-VII
death: 28 December 1861, Surakarta
Grandparents
Parents
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono VI / Gusti Raden Mas Mustojo [Hb.4.12]
birth: 10 August 1821, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Gp.Hb.6.1] ? (Gusti Kanjeng Ratu Hamengku Buwono, Pakubuwono VIII) , Yogyakarta
title: from 5 July 1855 - 20 July 1877, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VI Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VI
marriage: Bendoro Raden Ayu Gusti Angabehi [Hb.5.1] / Bendoro Raden Ayu Gondokusumo [Gp.Hb.6.3] , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Gusti Angabehi [Hb.5.1] / Bendoro Raden Ayu Gondokusumo [Gp.Hb.6.3]
death: 20 July 1877, Yogyakarta
Parents
 
== 3 ==
Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
birth: 4 February 1839, Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] , Yogyakarta
title: from 13 August 1877 - 29 January 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VII Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
divorce: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
death: 30 December 1921, Yogyakarta, Imogiri
== 3 ==
Children
Children
Grandchildren
Grandchildren

Personal tools