As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Bendoro Pangeran Haryo Hadisuryo

From Rodovid EN

Person:820514
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono VII
Sex Male
Full name (at birth) Bendoro Pangeran Haryo Hadisuryo
Parents

Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo) [Hamengku Buwono VI] b. 4 February 1839 d. 30 December 1921


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
marriage: Kanjeng Mas Hemawati
marriage: Bendoro Raden Ayu Panukmowati [Ga.Hb.5.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewaningsih [Ga.Hb.5.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
Grandparents
Parents
Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo [Hb.6.17]
marriage: Gusti Raden Ayu Hadiwijoyo / Raden Ajeng Jimah
death: 9 February 1916, Mahakeret Manado, Disarekan kembali di Pasarean Hasta Renggo Kotagede Yogyakarta pada Hari Minggu Legi 22 Juli 1990
Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
marriage: Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
title: 1883, Yogyakarta, Diangkat menjadi Garwa Padmi
death: 1892, Surakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
birth: 4 February 1839, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
marriage: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
marriage: Bendoro Raden Ayu Puryaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Devaratna
marriage: Bendoro Raden Ayu Srengkara Adinindia
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.6.20.13]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
marriage: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
marriage: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] , Yogyakarta
title: from 13 August 1877 - 29 January 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VII Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
divorce: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
death: 30 December 1921, Yogyakarta, Imogiri
Parents
 
== 3 ==
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro I [Hb.7.14] (Gusti Raden Mas Akhadiyat)
birth: 1873, Yogyakarta
marriage: Raden Ayu Hamengkunegoro
marriage: Raden Ayu Kusumodilogo / Raden Ajeng Siti Rokhiyah [Hb.6.11.30]
title: 5 March 1883, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro II [Hb.7.18] (Gusti Raden Mas Pratisto)
title: 9 November 1893, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram
== 3 ==

Personal tools
Джерельна довідка за населеним пунктом
In other languages