As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Bendoro Raden Ayu Purwodiningrat [Hb.6.8]

From Rodovid EN

Person:460359
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono VI
Sex Female
Full name (at birth) Bendoro Raden Ayu Purwodiningrat [Hb.6.8]
Parents

Sri Sultan Hamengku Buwono VI / Gusti Raden Mas Mustojo [Hb.4.12] [Hamengku Buwono IV] b. 10 August 1821 d. 20 July 1877

Bendoro Raden Ayu Sasmitaningrum [Ga.Hb.6.4] [?]

Events

child birth: Raden Ayu Klayunedeng [Hb.3.14.3.3] / [Hb.6.8.2] [Hamengku Buwono III / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Atmosutejo [Hb.3.14.3.2] / [Hb.6.8.1] [Hamengku Buwono III / Hamengku Buwono VI]

marriage: Kanjeng Raden Tumenggung Purwodiningrat [Hb.3.14.3] [Hamengku Buwono III]


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro [Hb.3.1] Bendoro Raden Mas Ontowirya [Antawirya] (Pangeran Ngabdulkamit)
birth: 11 November 1785, Yogyakarta, Indonesia
marriage: 3. Raden Ayu Retnodewati
marriage: Raden Ayu Citrowati Sosrodirjo ? (Raden Ronggo)
marriage: 6. Raden Ayu Retnaningsih
marriage: 8. Raden Ayu Retnaningrum
marriage: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
title: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
marriage: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Ontowiryo / Raden Ayu Maduretno , Keraton Yogyakarta
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala
title: 15 August 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
death: 8 January 1855, Makassar, Indonesia
Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo IV / Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo (Kanjeng Pangeran Haryo Juru / Pangeran Juru Ridder)
marriage: Bendoro Raden Ayu Danurejo [Hb.4.8]
marriage: Raden Ayu Adipati Danurejo [Hb.3.4.3]
death: 1844, Yogyakarta, Dimakamkan di Mlangi, sebelah utara Demakijo
occupation: from 11 February 1847 - 17 November 1879, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo IV
Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I
birth: menikah dgn Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning (putri Kanjeng Ratu Kencana)
marriage: Bendoro Raden Ayu Padmi
Grandparents
Parents
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
marriage: Kanjeng Mas Hemawati
marriage: Bendoro Raden Ayu Panukmowati [Ga.Hb.5.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewaningsih [Ga.Hb.5.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
Parents
 
== 3 ==
Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
birth: 4 February 1839, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
marriage: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
marriage: Bendoro Raden Ayu Puryaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Devaratna
marriage: Bendoro Raden Ayu Srengkara Adinindia
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.6.20.13]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
marriage: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
marriage: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] , Yogyakarta
title: from 13 August 1877 - 29 January 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VII Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
divorce: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
death: 30 December 1921, Yogyakarta, Imogiri
Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo [Hb.6.17]
marriage: Gusti Raden Ayu Hadiwijoyo / Raden Ajeng Jimah
death: 9 February 1916, Mahakeret Manado, Disarekan kembali di Pasarean Hasta Renggo Kotagede Yogyakarta pada Hari Minggu Legi 22 Juli 1990
== 3 ==
Children
Children
Grandchildren
Grandchildren

Personal tools
Джерельна довідка за населеним пунктом