As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi [Hb.6.11] (Gusti Pangeran Haryo Hadikusumo) b. 30 November 1848 d. 26 March 1917

From Rodovid EN

Person:460471
Jump to: navigation, search
Lineage Hamengku Buwono VI
Sex Male
Full name (at birth) Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi [Hb.6.11]
Other last names Gusti Pangeran Haryo Hadikusumo
Other given names Raden Mas Kaharkusmen
Parents

Sri Sultan Hamengku Buwono VI / Gusti Raden Mas Mustojo [Hb.4.12] [Hamengku Buwono IV] b. 10 August 1821 d. 20 July 1877

Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting) [Prawirorejoso]

Events

30 November 1848 birth:

child birth: Raden Panji Joyowiloyo [Hb.5.8.9] / Raden Mas Dekok Van Lewen [Hb.6.11.26] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ajeng Manyar [Hb.6.11.2] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Kiswarin [Hb.6.11.4] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Wironegoro [Hb.5.8.8] / Raden Ajeng Sumardiyah [Hb.6.11.25] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Dikwanis [Hb.6.11.3] (Raden Tumenggung Prawirodirejo) [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Sujono Tirtokusumo [Hb.5.8.7] / Raden Ajeng Kadawarwati [Hb.6.11.24] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Lurah Suryodiprojo I [Hb.5.8.3] [Hb.6.11.13] (Raden Mas Jiwanjono) [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Kanjeng Raden Tumenggung Puspodiningrat [Hb.5.8.4] [Hb.6.11.20] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Mangkukusumo [Ga.Hb.7.17.1] [Hb.6.11.22] (Raden Ajeng Kusdilah) [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Hatmosutejo [Hb.5.8.6] [Hb.6.11.23] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Kodrat Samadikun [Hb.6.11.5] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ajeng Karsinah [Hb.6.11.6] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ajeng Napsiah [Hb.6.11.31] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Mungsowarat / Raden Bekel Kawindrokusumo [Hb.6.11.32] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ajeng Sudarmi [Hb.6.11.16] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Arwah [Hb.6.11.28] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Kusumodilogo / Raden Ajeng Siti Rokhiyah [Hb.6.11.30] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ajeng Siti Mardinah / Raden Ayu Projosastrokusumo [Hb.6.11.29] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Sayid Ashar [Hb.6.11.10] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Tumenggung Condroprojo / Raden Mas Mursahadah [Hb.6.11.19] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Rebuahsasi / Raden Bagus Kusumohalpito [Hb.6.11.27] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Mursidi [Hb.6.11.7] (Raden Tumenggung Jogonegoro) [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Mangunjoyo I [Hb.5.8.2] [Hb.6.11.11] (Raden Ajeng Mustinah) [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Bagus Suryokusumo [Hb.6.11.18] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Mangunjoyo II [Hb.6.11.15] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Kanjeng Pangeran Haryo Suryadi [Hb.6.11.9] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Kanjeng Raden Tumenggung Jogonegoro III / Kanjeng Raden Tumenggung Ronodiningrat [Hb.6.11.17] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Amangku Negara [Gp.Hb.8.1] [Hb.6.11.14] (Raden Ajeng Katinah / Kanjeng Alit) [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Tumenggung Suryoatmojo / Raden Mas Murjono [Hb.6.11.12] [Hamengku Buwono VI]

child birth: Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro [Hb.6.11.21] (Raden Ajeng Kustilah) [Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Ayu Siti Katina [Ga.Hb.8.1] [Hb.6.11.1] [Hamengku Buwono V / Hamengku Buwono VI]

child birth: Raden Mas Sutandar / Kanjeng Pangeran Haryo Purwodiningrat [Hb.6.11.1] [Hamengku Buwono VI]

marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) [Hamengku Buwono V] b. 1836

marriage: Raden Ayu Adipati Mangkubumi Muda [Gp.Hb.6.11.2] [?]

marriage: Raden Ayu Pujomurti I [Ga.Hb.6.11.1] [?]

marriage: Raden Ayu Tejomurti I [Ga.Hb.6.11.2] [?]

marriage: Raden Ayu Tejomurti II [Ga.Hb.6.11.3] [?]

marriage: Raden Ayu Manjonomurti I [Ga.Hb.6.11.4] [?]

marriage: Raden Ayu Doyomurti I [Ga.Hb.6.11.5] [?]

marriage: Raden Ayu Panukmomurti [Ga.Hb.6.11.10] [?]

marriage: Raden Ayu Manjonomurti II [Ga.Hb.6.11.9] [?]

marriage: Raden Ayu Doyomurti II [Ga.Hb.6.11.8] [?]

marriage: Raden Ayu Hadimurti [Ga.Hb.6.11.7] [?]

marriage: Raden Ayu Pujomurti II [Ga.Hb.6.11.6] [?]

3 November 1876 child birth: Yogyakarta, Raden Mas Subarjo [Hb.6.11.8] (Raden Tumenggung Wiroguno) [Hamengku Buwono VI] b. 3 November 1876

26 March 1917 death:


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro [Hb.3.1] Bendoro Raden Mas Ontowirya [Antawirya] (Pangeran Ngabdulkamit)
birth: 11 November 1785, Yogyakarta, Indonesia
marriage: 3. Raden Ayu Retnodewati
marriage: Raden Ayu Citrowati Sosrodirjo ? (Raden Ronggo)
marriage: 6. Raden Ayu Retnaningsih
marriage: 8. Raden Ayu Retnaningrum
marriage: 1. Raden Ayu Retno Madubrongto
title: 3 September 1805, Yogyakarta, Bendoron Raden Mas Ontowiryo (Carey,Peter, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 2014, pp.17)
marriage: 2. Raden Ayu Retnakusuma / Raden Ayu Supadmi , Yogyakarta
marriage: Bendoro Raden Ayu Ontowiryo / Raden Ayu Maduretno , Keraton Yogyakarta
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala
title: 15 August 1825, Selarong, Yogyakarta, Sultan Eru Cakra, Sultan Ngah 'Abdu'l Hamid Eru Chakra Kabir ul-Mukminin Saiyid ud-din Panatagama Jawa Khalifat Rasu'llah
marriage: 7. Raden Ayu Retnakumala , Kasongan
death: 8 January 1855, Makassar, Indonesia
Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo IV / Kanjeng Raden Tumenggung Gondokusumo (Kanjeng Pangeran Haryo Juru / Pangeran Juru Ridder)
marriage: Bendoro Raden Ayu Danurejo [Hb.4.8]
marriage: Raden Ayu Adipati Danurejo [Hb.3.4.3]
death: 1844, Yogyakarta, Dimakamkan di Mlangi, sebelah utara Demakijo
occupation: from 11 February 1847 - 17 November 1879, Yogyakarta, Pepatih Dalem Kesultanan Yogyakarta bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Danurejo IV
Kanjeng Raden Tumenggung Yudonegoro I
birth: menikah dgn Raden Ayu Bendara Kaleting Kuning (putri Kanjeng Ratu Kencana)
marriage: Bendoro Raden Ayu Padmi
Grandparents
Parents
Sri Sultan Hamengku Buwono V / Gusti Raden Mas Gathot Menol [Hb.4.6] (Pangeran Mangkubumi)
birth: 24 January 1820, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sultan [Gp.Hb.6.2] / Gusti Kanjeng Ratu Hageng (Roromunting)
marriage: Kanjeng Mas Hemawati
marriage: Bendoro Raden Ayu Panukmowati [Ga.Hb.5.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewaningsih [Ga.Hb.5.1]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retno Sriwulan [Ga.Hb.5.3]
title: from 19 December 1823 - 17 August 1826, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
title: from 17 January 1828 - 5 June 1855, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana V Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping V
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
title: 1839, Yogyakarta, Letnan Kolonel
title: 1847, Yogyakarta, Kolonel
divorce: Gusti Kanjeng Ratu Kencono [Hb.2.52.2] / Bendoro Raden Ajeng Suradina [Gp.Hb.5.1]
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton [Hb.3.2.22] / Bendoro Raden Ayu Andaliya [Gp.Hb.5.2] , Yogyakarta
death: 5 June 1855, Yogyakarta
Parents
 
== 3 ==
Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
birth: 4 February 1839, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
marriage: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
marriage: Bendoro Raden Ayu Puryaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Devaratna
marriage: Bendoro Raden Ayu Srengkara Adinindia
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.6.20.13]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
marriage: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
marriage: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] , Yogyakarta
title: from 13 August 1877 - 29 January 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VII Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
divorce: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
death: 30 December 1921, Yogyakarta, Imogiri
Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo [Hb.6.17]
marriage: Gusti Raden Ayu Hadiwijoyo / Raden Ajeng Jimah
death: 9 February 1916, Mahakeret Manado, Disarekan kembali di Pasarean Hasta Renggo Kotagede Yogyakarta pada Hari Minggu Legi 22 Juli 1990
== 3 ==
Children
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro I [Hb.7.14] (Gusti Raden Mas Akhadiyat)
birth: 1873, Yogyakarta
marriage: Raden Ayu Hamengkunegoro
marriage: Raden Ayu Kusumodilogo / Raden Ajeng Siti Rokhiyah [Hb.6.11.30]
title: 5 March 1883, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram
Children
Grandchildren
Kanjeng Ratu Ayu Nindyakirono [Ga.Hb.9.5] ? (Nurma Musa)
birth: 3 December 1930, Muntok, Bangka-Belitung Islands
marriage: Handaru Widarna
marriage: Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX [Hb.8.16] (Gusti Raden Mas Dorodjatun)
death: 3 September 2015, Jakarta, Burried at Sapto Renggo, Imogiri, Yogyakarta
Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX [Hb.8.16] (Gusti Raden Mas Dorodjatun)
birth: 12 April 1912, Ngasem (Kediri), Indonesia
marriage: Kanjeng Ratu Ayu Ciptomurti [Ga.Hb.9.4]
title: 1915, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra ing Mataram
marriage: Bendoro Raden Ayu Pintokopurnomo [Ga.Hb.9.1] [Hb.6.11.18.1] (Kanjeng Ratu Ayu Pintokopurnomo) , Yogyakarta
title: from 18 March 1940 - 1 October 1988, Yogyakarta, Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat
marriage: Bendoro Raden Ayu Widyaningrum [Ga.Hb.9.2] ? (Kanjeng Ratu Ayu Widyaningrum / Raden Ayu Siti Kustina, Purwowinoto)
occupation: from 17 August 1945 - 1 October 1988, Yogyakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
marriage: Kanjeng Ratu Ayu Hastungkoro [Ga.Hb.9.3] [Hb.7.13.18.2] (Bendoro Raden Ajeng Kusyadinah) , Yogyakarta
occupation: from 4 August 1949 - 20 December 1949, Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia ke-5
occupation: from 6 September 1950 - 27 April 1951, Jakarta, Wakil Perdana Menteri Indonesia ke-5
occupation: from 3 April 1952 - 30 July 1953, Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia ke-5
occupation: from 25 July 1966 - 24 March 1973, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-1
occupation: from 24 March 1973 - 23 March 1978, Jakarta, Wakil Presiden Indonesia ke-2
marriage: Kanjeng Ratu Ayu Nindyakirono [Ga.Hb.9.5] ? (Nurma Musa)
death: 1 October 1988, Washington, DC, USA
burial: 8 October 1988, Imogiri
title: 8 June 2003, Jakarta, Mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia
Grandchildren

Personal tools
Джерельна довідка за населеним пунктом