As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Pieter Corneliszoon Boon

From Rodovid EN

Person:19676
Jump to: navigation, search
Lineage Boon
Sex Male
Full name (at birth) Pieter Corneliszoon Boon
Reference numbers GEDCOM::pchooft.ged::INDI @I2118@::Rob Hooft
[1]

Events

marriage: Y, Grietje Claesdochter Hooft [Hooft]

Notes

Eene genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd

Aan de nagedachtenis van Pieter Cornelisz. Hooft, den Amsterdamschen Burgemeesterszoon, Ridder van St. Michiel, die, Plichtsgetrouw staatsdienaar, in zijne vrije uren tijd heeft gevonden een onovertroffen Nederlandsch liederdichter, schepper van een beurtelings zwierigen en deftigen prozastijl te worden, en die, als gastheer, een nieuwen glans aan het Slot van Muyden, dat historiesch gedenkteeken, heeft bijgezet, wordt dezestudie bij gelegenheid der viering van den CCC= verjaardag zijner geboorte, dankbaar toegewijd.

Het Geslacht Hooft
J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881

Sources

  1. Het Geslacht Hooft -

From grandparents to grandchildren

Personal tools
In other languages