As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Lineage:Senopati

From Rodovid EN

Jump to: navigation, search
There's no info about this clan name : Senopati
Image:PatronymeLogo60x60.jpg You can contribute and add :
 • the etymology of this name
 • the localization of the clan's origin
 • the family's history
 • etc.
See here all clans/lineages on Rodovid EN


See the community portal for pointers and hints for your research

In other languages

Translations

English
Senopati
Bahasa Indonesia
Brawijaya
Senopati
Mataram
Brawijaya V
Demak

Lineage "Senopati" contains 558 people

Showing below up to 50 results starting with #1.
View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 1. Raden Mas Sahwawrat / Pangeran Temenggong Pajang
 2. 1. Adipati Manduranegara
 3. 1. Arif Muhammad
 4. 1. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun
 5. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun / Dewi Retna Pembayun d. 1625
 6. Ratu Kulon / Kanjeng Ratu Batang
 7. * Ki Ageng Selo
 8. Ki Ageng Wonosobo [Br.6.1] / Syeh Abibdullah (Ki Wanuseba)
 9. Nyai Ageng Lurung Tengah
 10. 1. Pangeran Adipati Blitar II / Pangeran Kyai Balitar Irodikromo / Mangkunegoro III b. from 1645 - 1677
 11. 1. Pangeran Mandurareja
 12. 1. Pangeran Prawoto
 13. 1. Raden Kertomenggolo / Raden Kertodirjo I
 14. * 1. Raden Trenggono
 15. Ratu Mas Blitar d. 5 January 1732
 16. Sultan Agung / Prabu Pandita Hanyakrakusuma (Panembahan Hanyakrakusuma) b. 1593 d. 1645
 17. 1. Sunan Rebut Payung / Menak Beduyu
 18. 1.1.15.4.1 Seureupeun Manangel
 19. 1.1.15.4.2 Seureupeun Cibeuli
 20. 1.1.15.4.3 Seureupeun Cihaurbeuti
 21. 1.1.15.4.4 Seureupeun Dawagung
 22. 10. Gusti Raden Ayu Wiramantri, di Ponorogo
 23. Pangeran Sularong
 24. 10. Raden Ayu Kajoran
 25. 11. Gusti Ratu Wirokusumo
 26. 11. Pangeran Adipati Pringgoloyo I ? (Raden Mas Djulig)
 27. Pangeran Gagak Baning d. 1591
 28. 11. Pangeran Pringgalaya
 29. Raden Sudjana
 30. 11.2.7.1. Sunan Tembayat / Sayyid Maulana Muhammad Hidayatullah (Ki Pandanaran II)
 31. 12. Gusti Raden Ayu Mangkuyudo
 32. Ki Ageng Panembahan / Panembahan Djuminah / Panembahan Juminah
 33. * 12. Panembahan Djuminah
 34. 12. Panembahan Juminah
 35. Pangeran Pringgoloyo
 36. 12. Pangeran Pronggoloyo
 37. 13. Adipati Martalaya
 38. 13. Gusti Raden Ayu Adipati Mangkupraja
 39. 13. Nyai Ageng Haji Panusa, di Tanduran
 40. Kanjeng Gusti Adipati Martoloyo / Gusti Raden Mas Kanitren
 41. 13. Pangeran Koesoemadiningrat or Pgn Koesoema Diningrat (1.1.1.5.28x )
 42. * 13. Pangeran Kusuma Diningrat
 43. Sultan Bintoro Demak I [Bra.5.13] / Raden Patah (Lembu Kenogo / Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama) b. 1455 d. 1518
 44. 14. Nyai Ageng Panjangjiwa
 45. Kanjeng Pangeran Haryo Tanpa Nangkil / Gusti Raden Mas Kadhawung
 46. 14. Pangeran Tanpa Nangkil
 47. Bondan Kejawen / Aryo Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI)
 48. 15. Bendoro Raden Ayu Bendoro / Bendoro Raden Ayu Danurejo
 49. 15. Nyai Ageng Banyak Potro, di Waning
 50. 16. Nyai Ageng Kusumoyudo Marisi

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Personal tools