As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Praskoviya Korzhavina (Markova) b. 30 March 1936 d. 17 November 2001

From Rodovid EN

Person:105371
Jump to: navigation, search
Lineage Korzhavin
Sex Female
Full name (at birth) Praskoviya Korzhavina
Other last names Markova
Parents

Grigory Korzhavin [Korzhavin]

Anna ? (Korzhavina) [?]

Events

30 March 1936 birth:

marriage: Timofey Markov [Markov] b. 14 December 1933 d. 18 May 1972

22 March 1958 child birth: Nadezhda Markova (Mavrina) [Markov] b. 22 March 1958

19 May 1965 child birth: Galina Markova (Malchikova) [Markov] b. 19 May 1965

17 November 2001 death:


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Grandparents
Parents
Parents
 
== 3 ==
Ivan Korzhavin
birth: estimated 1948
Timofey Markov
birth: 14 December 1933
occupation: Лесничий
marriage: Praskoviya Korzhavina (Markova)
death: 18 May 1972
Praskoviya Korzhavina (Markova)
birth: 30 March 1936
marriage: Timofey Markov
death: 17 November 2001
== 3 ==
Children
Viktor Malchikov
birth: 17 March 1960, Ryazan Oblast, Svezhenykaya (Свеженькая)
marriage: Galina Markova (Malchikova)
Children
Grandchildren
Anna Kikeeva (Malchikova)
birth: 7 March 1985
marriage: Dmitry Malchikov , Nizhny Novgorod
Dmitry Malchikov
birth: 9 May 1985, Ukraine, Nikolaev
education: from 1 September 2002 - 30 June 2007, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State University, Faculty of Computing Mathematics and Cybernetics
marriage: Anna Kikeeva (Malchikova) , Nizhny Novgorod
occupation: 30 June 2007, Russia, Nizhny Novgorod, Mathematics, System programming
Marina Mavrina
birth: 22 May 1983
Grandchildren

Personal tools