As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Raden Ajeng Kartini ? (Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat, Jepara) b. 21 April 1879 d. 17 September 1904

From Rodovid EN

Person:771485
Jump to: navigation, search
Lineage ?
Sex Female
Full name (at birth) Raden Ajeng Kartini ?
Other last names Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat, Jepara
Parents

Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat [Jepara]

M.a. Ngasirah [?]

Events

21 April 1879 birth: Jepara

marriage: Kanjeng Raden Mas Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat [Rembang]

12 November 1903 marriage count:

13 September 1904 child birth: Rembang, Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat [Djojoadhiningrat] b. 13 September 1904 d. 17 March 1962

17 September 1904 death: Rembang Regency


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Sri Sultan Hamengku Buwono VII [Hb.6.1] (Raden Mas Murtejo)
birth: 4 February 1839, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Mas ? ([Gp.Hb.7.2], Joyodipuro)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnojuwito ? (Ga.Hb.7.6)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencono II [Gp.Hb.7.3] (Bendoro Raden Ayu Ratna Sri Wulan)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningsih ? (Ga.Hb.7.1)
marriage: Bendoro Raden Ayu Ratnaningdia ? ([Ga.Hb.7.2])
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnohadi ? (Ga.Hb.7.3)
marriage: Bendoro Raden Ayu Puspitaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Rukmidiningdia [Ga.Hb.8.5] [Hb.6.9.3.1] (Bendoro Raden Ayu Rukhihadiningdyah)
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosangdiah ? ([Ga.Hb.7.4])
marriage: Bendoro Raden Ayu Pujoretno [Ga.Hb.7.9]
marriage: Bendoro Raden Ayu Puryaningdia
marriage: Bendoro Raden Ayu Devaratna
marriage: Bendoro Raden Ayu Srengkara Adinindia
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnodewati [Ga.Hb.7.5]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomurcito [Ga.Hb.7.8]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnomandoyo [Ga.Hb.6.20.13]
marriage: Bendoro Raden Ayu Dewo Retno [Ga.Hb.7.7]
marriage: Raden Ajeng Centhung [Pl.Hb.7.1]
marriage: Raden Roro Sumodirejo [Pl.Hb.7.2]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnoliringhasmoro [Ga.Hb.7.16]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnosetyohasmoro [Ga.Hb.7.15]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnorenggohasmoro [Ga.Hb.7.14]
marriage: Bendoro Raden Ayu Retnowinardi [Ga.Hb.7.12]
marriage: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina) , Yogyakarta
divorce: Bendoro Raden Ayu Adipati Mangkubumi [Hb.5.8] [Gp.Hb.6.11.1] (Bendoro Raden Ayu Sukina)
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Kencana [Gp.Hb.7.1] , Yogyakarta
title: from 13 August 1877 - 29 January 1920, Yogyakarta, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana VII Senopati ing Alaga Ngah 'Abdu'l-Rahman Saiyid'din Panatagama Khalifatu'llah Ingkang Jumeneng Kaping VII
divorce: Bendoro Raden Ayu Tejaningrum , Yogyakarta
death: 30 December 1921, Yogyakarta, Imogiri
Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo [Hb.6.17]
marriage: Gusti Raden Ayu Hadiwijoyo / Raden Ajeng Jimah
death: 9 February 1916, Mahakeret Manado, Disarekan kembali di Pasarean Hasta Renggo Kotagede Yogyakarta pada Hari Minggu Legi 22 Juli 1990
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam IV / Raden Mas Nataningrat (Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat)
birth: 25 October 1840, Yogyakarta
marriage: Gusti Kanjeng Ratu Ayu [Hb.6.10] [Gp.Pa.4.1]
marriage: Raden Ayu Pujaningrum [Ga.Pa.4.1]
marriage: Raden Ayu Pujoretno [Ga.Pa.4.2]
marriage: Raden Ayu Rengganingsih [Ga.Pa.4.3]
title: from 1 December 1864 - 24 December 1878, Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Surya Sasraningrat bergelar Prabu Paku Alam IV [1864-1878]
death: 24 December 1878, Yogyakarta
Raden Ayu Tjondronegoro III
birth: Bupati Kudus 1830-1835
PA Tjondronegoro IV
birth: Bupati DEmak
Grandparents
Parents
Parents
 
== 3 ==
Pangeran Adipati Ario Sosro Boesono / Pangeran Adipati Ario Sosrobusono
occupation: from 1905 - 1943, Ngawi, Bupati Ngawi
Raden Ajeng Kartini ? (Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat, Jepara)
birth: 21 April 1879, Jepara
marriage: Kanjeng Raden Mas Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat
marriage count: 12 November 1903
death: 17 September 1904, Rembang Regency
== 3 ==
Children
Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat
birth: 13 September 1904, Rembang
marriage: Raden Ayu Siti Loewijah
marriage: Gusti Bendoro Raden Ayu Moerjati
occupation: from 1 October 1946 - 1 June 1948, Yogyakarta dan Magelang, Panglima Divisi III/ Diponegoro
death: 17 March 1962, Jakarta
Children
Grandchildren
Grandchildren

Personal tools
In other languages