As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Фёдор Данилович Острожский

From Rodovid EN

Person:249965
Jump to: navigation, search
Lineage Острожские
Sex Male
Full name (at birth) Фёдор Данилович Острожский
Other given names W Klasztorze: Teodozy (Feodosij)
Parents

Даниил Васильевич Рюрикович (Острожский) [Рюриковичи Галицко-Волынские] d. between 1366 and 1370

Wiki-page wikipedia:ru:Острожский,_Федор_Данилович

Events

child birth: Данило (Дашко) Федорович Острозький [Острозькі] d. about 1420

child birth: Андрій Федорович Острозький [Острозькі] d. after 1436

title: князь

about 1385 marriage: Агафія Чурилівна Бродовська [Бродовські]

about 1392 child birth: Василий Фёдорович Красный Острожский [Острожские] b. about 1392 d. 1461

Notes

Tomasz Kempa pisze o nim: "Czwartym z synów Daniela, najprawdopodobniej naj starszym, był kniaź Fedor. Urodził się on zapewne w końcu lat 50. XIV wieku. Najdawniejszy znany dokument, w którym został wspomniany kniaź Fedor, to zapis dla niego wsi Brodów przez szwagra, bojara Czuryłę Brodowskiego, w 1385 roku. (...) Fedor Daniłowicz opowiedział się po stronie Jagiełły podczas jego konfliktu ze stryjecznym bratem Witoldem. W zamian za wierną służbę król Jagiello obdarzył go w listopadzie 1386 roku przywilejem na dziedziczne już władanie Ostrogiem, gdzie wcześniej namiestnikiem był Daniel, a póżniej sam Fedor. Nadanie Ostroga zostało następnie kilkakrotnie potwierdzone przez Jagiełłę i królową Jadwigę, a później także przez wielkiego księcia Witolda w latach Oprócz Ostroga książę Fedor otrzymał w 1386 roku jeszcze przylegające do niego inne majątki: zasław, Korzec, Chłapotyn, Iwanin, Chrestowicze, Krasne i Krupa, i potwierdzenie na posiadanie wsi Brodów" (s. 8). W 1387 r. Fedor ks. Ostrogski został królewskim namiestnikiem Łucka. W 1390 r. bronił Wilna przed najazdem Witolda i sprzymierzonych z nim Krzyżaków. W latach dziewięćdziesiątych XIV w. należał do ścisłej elity politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego, wiernie służąc pogodzonemu już wówczas z Jagiełłą Witoldowi. Ostatnim potwierdzonym źródłowo wystąpieniem Fedora była obecność u boku wielkiego księcia Witolda w czerwcu 1403 L w Lublinie. Zdaniem Józefa Wolffa i Stefana M. Kuczyńskiego, Fedor ks. Ostrogski zmarł przed 1410 r., przybrany, zwyczajem ówczesnych kniaziów litewsko-ruskich, w habit zakonny i jako mnich został pochowany w Ławrze Pieczerskiej pod imieniem Teodozeg07 Tomasz Kempa uważa jednak, że kniaź Fedor mógł wziąć jeszcze udział w bitwie pod Grunwaldem, a następnie wycofać się z życia publicznego po to, by dopiero około 1440 r. ufundować klasztor dominikanów w Ostrogu. Dopiero po uczynieniu tej fundacji, gdzieś na przełomie 1440 i 1441 L, kniaź Fedor miał wstąpić do monasteru w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie, gdzie przybrał imię zakonne Feodosij (Teodozy). "Mnich Feodosij zmarł jako sędziwy starzec zapewne w połowie lat 40. XV wieku" (s. 9).

Prince Feodor Ostrogski (1360–1446) was a powerful magnate in Volhynia of Rurikid stock, son of Daniil Ostrogski. In some sources he's called Teodor, Fedko or Frederic. He was active in the Hussite Wars and assisted Sigismund Korybut.

Wikipedia EN

Wyrozumski Jerzy. Ostrogski Wasyl książę (zm. ok. 1450) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. — Tom XXIV/3, zeszyt 102. — s. 193 — 384. — S. 497.


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Mikhail Romanovich (Slonim)
title: Князь Друцкий
death: about 1300
Vasilko Romanovich ? (Slonimsky)
title: князь Слонимский
Grandparents
Parents
Ivan Vasilkovich (Ostrogoth)
death: from 1366 - 1370
Даниил Васильевич Рюрикович (Острожский)
title: from -, Острог, князь острожский
title: from -, Холм, князь холмский
death: between 1366 and 1370
Parents
 
== 3 ==
Михайло Данилович Острозький
death: 12 August 1399, річка Ворскла
Дмитрій Данилович Острозький
death: 12 August 1399, річка Ворскла
== 3 ==
Children
Children
Grandchildren
Федір Данилович Острозький
birth: before 1433
title: князь
death: about 1490
Grandchildren

Personal tools
Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»