As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

Grietje van den Akker b. 26 February 1869 d. 10 May 1924

From Rodovid EN

Person:339385
Jump to: navigation, search
Lineage van den Akker
Sex Female
Full name (at birth) Grietje van den Akker
Parents

Jouw Meinderts van den Akker [van den Akker] b. 15 February 1837 d. 10 January 1923

Klaaske Botes Nijdam [Nijdam] b. 17 July 1834 d. 22 April 1914

Events

26 February 1869 birth: Workum, Friesland, Nederland, Geboorteakte Workum, 1869 Aangiftedatum 23 februari 1869, akte nr. 21 Grietje van den Akker, geboren 23 februari 1869 Dochter van Jouw Meinderts van den Akker en Klaaske Nijdam

10 May 1924 death: Gemeente: Workum Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 19 Aangiftedatum: 10-05-1924 Overledene Grietje van den Akker Geslacht: V Overlijdensdatum: 10-05-1924 Relatie: ongehuwd Nadere informatie Leeftijd: 55 jaar


From grandparents to grandchildren

Grandparents
Minze Jouws van den Akker
birth: 9 June 1809, Bolsward, Friesland, Nederland, Bolsward, dopen, geboortejaar 1809, doopjaar 1809 Dopeling: Mense Geboren op 9 juni 1809 in Bolsward
christening: 25 June 1809, Bolsward, Friesland, Nederland, Gedoopt op 25 juni 1809 in Bolsward Zoon van Jou Menses en Trientje Meinderts Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling: MINSE Vader: JOUW MINSES Moeder TRIJNTJE MEINERTS Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811 Inventarisnr. : DTB 14
marriage: Antje Sjerps Risselada , Bolsward, Friesland, Nederland, Huwelijksakte Bolsward, 1835 Man : Minse Jouws van den Akker Vrouw : Antje Sjerps Risselada Datum : 17 mei 1835, akte nr. 14
occupation: 1845, Bolsward, Friesland, Nederland, Kastelein.
marriage: Houkjen Conelis Haringa , Bolsward, Friesland, Nederland, Huwelijksakte Bolsward, 1848 Man : Minse Jouws van den Akker Vrouw : Haukje Cornelis Havinga Datum : 15 oktober 1848, akte nr. 25
death: 28 September 1855, Bolsward, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Bolsward, 1855 Aangiftedatum 28 september 1855, blad nr. 27 Minze Jouws van den Akker, overleden 28 september 1855, 46 jaar, man Gehuwd.
Dieuwke van den Akker
birth: 28 September 1814, Bolsward, Friesland, Nederland, Geboorteakte Bolsward, 1814 Aangiftedatum 30 september 1814, akte nr. 79 Dieuwke Jouws van den Akker, geboren 28 september 1814 Dochter van Jouw Minses van den Akker en Trientje Meinderts
marriage: Ulbe Molenaar , Bolsward, Friesland, Nederland, Huwelijksakte Bolsward, 1836 Man : Ulbe Durks Molenaar Vrouw : Dieuwke Jouws van den Akker Datum : 15 mei 1836, akte nr. 16
death: 9 May 1865, Bolsward, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Bolsward, 1865 Aangiftedatum 10 mei 1865, blad nr. 11 Dieuwke Jouws van den Akker, overleden 9 mei 1865, 49 jaar, vrouw Gehuwd
Auke Jouws van den Akker
birth: 4 September 1817, Bolsward, Friesland, Nederland, Geboorteakte Bolsward, 1817 Aangiftedatum 8 september 1817, akte nr. 80 Auke van den Akker, geboren 4 september 1817 Zoon van Jouw Minses van den Akker en Trijntje Meinderts
marriage: Pytje Durks Hidma , Wymbritseradeel, Friesland, Nederland, Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1840 Man : Auke Jouws van den Akker Vrouw : Pytie Durks Hidma Datum : 2 mei 1840, akte nr. 19
marriage: Antje Smeding , Wymbritseradeel, Friesland, Nederland, Wymbritseradeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 01-05-1847 Bruidegom Auke Jouws van den Akker Bruid Antje Sakes Smeding
death: 19 October 1860, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1860 Aangiftedatum 20 oktober 1860, akte nr. 111 Auke Jouws van den Akker, overleden 19 oktober 1860, 43 jaar, man Gehuwd
Meindert Jouws van den Akker
birth: 25 October 1811, Bolsward, Friesland, Nederland, Geboorteakte Bolsward, 1811 Aangiftedatum 28 oktober 1811, blad nr. 12 Meindert van den Akker, geboren 25 oktober 1811 Zoon van Jouwe Menzes en Trijntje Meinderts Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "van den Akker"
marriage: Grietje Sjoerds Brunia , Bolsward, Friesland, Nederland
death: 2 January 1877, Workum, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Workum, 1877 Aangiftedatum 3 januari 1877, akte nr. 2 Meindert van den Akker, overleden 2 januari 1877, 65 jaar, man Zoon van Jouw van den Akker en Trijntje Meinderts Weduwnaar.
Gerrit Dirks Jager
birth: 23 December 1797, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
christening: 26 December 1797, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
marriage: Grietje Sjoerds Brunia , Barradeel, Friesland, Nederland
death: 23 July 1833, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
Grietje Sjoerds Brunia
birth: 22 August 1796, Wons, Wonseradeel, Friesland, Nederland
christening: 4 September 1796, Engwier, Wonseradeel, Friesland, Nederland
marriage: Gerrit Dirks Jager , Barradeel, Friesland, Nederland
marriage: Meindert Jouws van den Akker , Bolsward, Friesland, Nederland
death: 19 December 1871, Workum, Friesland, Nederland
Grandparents
Parents
Sjoerd van den Akker
birth: 28 October 1838, Barradeel, Friesland, Nederland, Geboorteakte Barradeel, 1838 Aangiftedatum 30 oktober 1838, blad nr. 77 Sjoerd van den Akker, geboren 28 oktober 1838 Zoon van Meindert Jouws van den Akker en Grietje Sjoerds Brunia
marriage: Frouwkje van Dijk
death: 1 March 1877, Workum, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Workum, 1877 Aangiftedatum 2 maart 1877, akte nr. 30 Sjoerd van den Akker, overleden 1 maart 1877, 37 jaar, manZoon van Meindert van den Akker en Grietje Brunia Gehuwd
Auke van den Akker
birth: 9 July 1841, Bolsward, Friesland, Nederland, Gemeente: Bolsward Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 39 Aangiftedatum: 12-07-1841 Kind Auke van den Akker Geslacht: M Geboortedatum: 09-07-1841 Vader Meindert Jouws van den Akker Moeder Grietje Sjoerds Brunia
marriage: Janneke Dijkstra
death: 4 June 1884, Workum, Friesland, Nederland, Gemeente: Workum Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 31 Aangiftedatum: 04-06-1884 Overledene Auke van den Akker Geslacht: M Overlijdensdatum: 04-06-1884 Relatie: gehuwd Nadere informatie Leeftijd: 42 jaar
Dirk Jager
birth: 17 July 1820, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
occupation: 1847, Makkum, Wonseradeel, Friesland, Nederland, '''Smidsknecht'''
marriage: Hendrikje Ruurds Posthuma , Wonseradeel, Friesland, Nederland
Sjoerd Jager
birth: 30 May 1822, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
death: 8 December 1822, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
Trijntje Jager
birth: 23 February 1826, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland
marriage: Wybren Dirks Blanksma , Wonseradeel, Friesland, Nederland
occupation: 1849, Bolsward, Friesland, Nederland, '''Dienstmeid'''
death: 27 January 1891, Makkum, Wonseradeel, Friesland, Nederland, Des namiddags ten halftwee ure
Jouw Meinderts van den Akker
birth: 15 February 1837, Bolsward, Friesland, Nederland
marriage: Klaaske Botes Nijdam , Workum, Friesland, Nederland, huwelijk 20-05-1866 bruidegom Jouw Meinderts van den Akkerleeftijd 29 geboorteplaats Bolsward vader Meindert Jouws van den Akker moeder Grietje Sjoerds Brunia bruid Klaaske Botes Nijdamleeftijd 31 geboorteplaats Oosterlittens, gemeente Baarder
occupation: 1880, Workum, Friesland, Nederland, [http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nijl%C3%A2nnermolen ’’’’’ Werkman later poldermolenaar op de de Nijlânnermolen onder Workum ’’’’’]
death: 10 January 1923, Workum, Friesland, Nederland
Klaaske Botes Nijdam
birth: 17 July 1834, Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland, Geboorteakte Baarderadeel, 1834 Aangiftedatum 17 juli 1834, akte nr. 84 Klaaske Nijdam, geboren 17 juli 1834 Dochter van Bote Klazes Nijdam en Trijntje Franzes Zaadstra.
marriage: Jouw Meinderts van den Akker , Workum, Friesland, Nederland, huwelijk 20-05-1866 bruidegom Jouw Meinderts van den Akkerleeftijd 29 geboorteplaats Bolsward vader Meindert Jouws van den Akker moeder Grietje Sjoerds Brunia bruid Klaaske Botes Nijdamleeftijd 31 geboorteplaats Oosterlittens, gemeente Baarder
death: 22 April 1914, Workum, Friesland, Nederland, Overlijdensakte Workum, 1914 Aangiftedatum 22 april 1914, akte nr. 13 Klaaske Botes Nijdam, overleden 22 april 1914, 79 jaar, vrouw Gehuwd.
Parents
 
== 3 ==
Meindert Jouws van den Akker
birth: 11 February 1875, Workum, Friesland, Nederland
marriage: Dieuwke Kaspersma , Workum, Friesland, Nederland
occupation: 1926, Workum, Friesland, Nederland, Veehouder aan de Parallelwei, bij het station te Workum. Boerderij nu bewoond door een kleinzoon Meindert v d Akker en zijn vrouw Catharina(Tineke) Zeinstra.2010.
death: 10 November 1928, Workum, Friesland, Nederland
Trijntje van den Akker
birth: 16 May 1867, Workum, Friesland, Nederland, Geboorteakte Workum, 1867 Aangiftedatum 17 mei 1867, akte nr. 52 Trijntje van den Akker, geboren 16 mei 1867Dochter van Jouw Meinderts van den Akker en Klaaske Botes Nijdam
marriage: Rink de Boer , Workum, Friesland, Nederland, Huwelijksakte Workum, 1889 Man: Rink de Boer, oud 28 jaar, geboren te Parrega, gemeente Wonseradeel Ouders: Beae Sipkes de Boer en Evertje Rinks Hendriksma Vrouw : Trijntje van den Akker, oud 22 jaar, geboren te Workum Ouders: Jouw Meinderts van den Akke
death: 22 June 1957, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Meindert van den Akker
birth: 12 June 1870, Geboorteakte Workum, 1870 Aangiftedatum 13 juni 1870, akte nr. 75 Meindert van den Akker, geboren 12 juni 1870 Zoon van Jouw van den Akker en Klaaske Nijdam
death: 8 September 1871, Overlijdensakte Workum, 1871 Aangiftedatum 9 september 1871, akte nr. 76 Meindert van den Akker, overleden 8 september 1871, 15 maanden, man.
Pierkje van den Akker
birth: 9 January 1873, Workum, Friesland, Nederland
marriage: Feite Hofman , Workum, Friesland, Nederland
death: 9 March 1900, Hindeloopen, Friesland, Nederland
Klaaske van den Akker
birth: 17 October 1878, Workum, Friesland, Nederland, Geboorteakte Workum, 1878 Aangiftedatum 18 oktober 1878, akte nr. 129 Klaaske van den Akker, geboren 17 oktober 1878 Dochter van Jouw van den Akker en Klaaske Nijdam
marriage: Romke Wiersma , Workum, Friesland, Nederland, huwelijk 09-05-1908 bruidegom Romke Wiersmaleeftijd 33 geboorteplaats Workum vader Abe Wiersma moeder Hinke Zysling bruid Klaaske van den Akkerleeftijd 29 geboorteplaats Workum vader Jouw van den Akker moeder Klaaske Nijdam bron Hu
death: 2 August 1947, Workum, Friesland, Nederland
Grietje van den Akker
birth: 26 February 1869, Workum, Friesland, Nederland, Geboorteakte Workum, 1869 Aangiftedatum 23 februari 1869, akte nr. 21 Grietje van den Akker, geboren 23 februari 1869 Dochter van Jouw Meinderts van den Akker en Klaaske Nijdam
death: 10 May 1924, Gemeente: Workum Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 19 Aangiftedatum: 10-05-1924 Overledene Grietje van den Akker Geslacht: V Overlijdensdatum: 10-05-1924 Relatie: ongehuwd Nadere informatie Leeftijd: 55 jaar
== 3 ==

Personal tools
In other languages